Vision & Mission

     กว่า 60 ปีที่สามารถมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาสายอากาศโทรทัศน์ประสิทธิภาพสูง ควบคู่ไปกับการขยายพื้นที่แพร่ภาพของ สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จนครอบคุม ได้ทั่วทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย สามารถวิศวกรรม ก่อกำเนิดมาจากความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของคนไทย กับความรวดเร็วในการรับ รู้ข่าวสาร บริษัทฯจำงได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีของระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อสนองความต้องการ การรับชมข่าวสาร จากรายการโทรทัศน์ทั่วโลก และเริ่มเข้าดำเนินธุรกิจและขยายรากฐานเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารในประเทศไทย

     การให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานอันเข้มงวดของสามารถ นับตั้งแต่บุคลากรที่ชำนาญในการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ การออกแบบ การเลือกใช้วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑ์จนพร้อมส่งไปถึงมือลูกค้า และการ บริการหลังการขาย ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ความพยายามในการออกแบบสินค้าใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงความ ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น แผงสายอากาศโทรทัศน์ จากรับสัญญาณดาวเทียม บูสเตอร์ และอุปกรณ์ รับสัญญาณอื่นๆ รวมไปถึงการขยายฐานการส่งออกต่างประเทศ ทำให้สินค้าของสามารถได้รับความไว้วางใจจากหลากหลาย สถาบัน ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆเช่น รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 1992 สภาอุตสาห- กรรมแห่งประเทศไทย และล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 RWTUV ที่เป็นสถาบันรับรอง มาตรฐานจากประเทศเยอรมัน ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตสายอากาศทีวีรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานคุณภาพดังกล่าวมิได้ทำให้บริษัทฯหยุดนิ่ง เพียงเท่านี้ "สามารถ” ยังมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอย่างเต็มความสามารถ และยั่งยืนตลอดไป

Vision & Mission
Vision & Mission

     สืบเนื่องจาก กสทช มีแผนนโยบายโครงการสนับสนุนประชาชนในการ เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีผลให้ ครัวเรือนทั่วประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงการรับชมรายการโทรทัศน์จาก ระบบอนาลอก เป็นดิจิตอลทีวี ปัจจุบันกสทช ดำเนินการสนับสนุนสิทธิ คูปองให้ครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อแลกซื้ออุปกรณ์กล่อง Set Top Box กรณีที่อยู่อาศัยแนวราบ ติดเสาอากาศแยกอิสระได้เอง กรณีที่อยู่อาศัยแนวสูง ส่วนใหญ่รับชมทั้งตึกผ่านระบบสายเคเบิ้ล ภายใน ที่จัดการด้วยระบบทีวีรวมอนาลอก เมื่อมีการยุติระบบอนาลอก เปลี่ยนระบบออกอากาศทีวีเป็นระบบ Samart Digital Headend Solution สามารถตอบโจทย์ได้ อีกทั้งยังรองรับการรวมสัญญาณช่อง รายการโทรทัศน์ทุกรูปแบบ ให้รับชมทีวีได้อย่างคมชัด ผ่านการรับ สัญญาณเคเบิลภายในตึกที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการ ใช้งาน wifi ระบบinternet ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด

     เรายังพัฒนาสินค้าสำหรับระบบ Digital MATV รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีอนาคตที่เกี่ยวข้องพัฒนาอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง พร้อมเตรียมเข้าสู่ยุค IPTV ในอนาคต

     เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทุกระดับกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบรับความต้องการรับชมโทรทัศน์ในบ้านพักอาศัยไปจนถึงอาคาร สูงระดับพรีเมียมมูลค่า

มั่นใจในแบรนด์สามารถด้วยประสบการณ์ยาวนาน ทั้งเสาอากาศทีวี จานดาวเทียม และ Set Top Box Digital TV รวมทั้ง ระบบดิจิตอลทีวีรวมอาคารสูง