Digital Headend
Digital Headend

Digital Headend

ระบบดิจิตอลทีวีรวมแบบใหม่ล่าสุด หมดปัญหาเรื่อง อุปกรณ์แบบเก่า ที่ยุ่งยาก เปลืองพื้นที่ สามารถรวบ รวมการรับสัญญาณจากดาวเทียม,DVD,Media Player, กล้องวงจรปิด CCTV ไว้ที่จุดๆเดียว เพื่อกระจาย สัญญาณไปยังทุกที่ในอาคาร ไร้สัญญาณรบกวน มีเสถียรภาพในการใช้งานสูง ให้ความคมชัดระดับ DIGITAL HD

Digital Headend

ระบบเสาอากาศรวมรับสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล

ระบบเสาอากาศรวมรับสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล สำหรับอาคารสูง

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรือ ห้องส่งดิจิตอลทีวี คือการส่งผ่านของเสียงและวิดีโอ โดยสัญญาณดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งความคมชัดของภาพและเสียง การส่งข้อ มูลแบบนี้สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบแอนะล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณ จึงเรียกได้อีกอย่างว่า Multicasting การส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลจึงทำให้ได้ คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าระบบเดิมคือ อะนาล็อก

ระบบเสาอากาศรวมรับสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล

กล่าวคือระบบการกระจายสัญญาณทีวีรวมศูนย์ ที่ใช้สำหรับส่งช่องรายการทีวีหลายๆช่องไปยัง ผู้รับชมปลายทางหลายๆจุดผ่านทางสายทวีภาย ในอาคาร ส่วนใหญ่ใช้กับอาคารสูงที่มีผู้อาศัยอยู่ หลายๆห้องในอาคารเดียวกันเช่น คอนโด อาพาร์ท เมนต์ อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล หรือ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งการที่จะกระจายทีวีใน อาคารเหล่านี้ให้สามารถได้คุณภาพที่ดีต้องอาศัยช่าง ผู้มีความชำนาญและอุปกรณ์เครื่องมือวัดมาตราฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและติดตั้งระบบ