IPTV
IPTV

IPTV

Internet Protocal Television ระบบทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต

บริการออกแบบและติดตั้งระบบ IPTV ตามความ ต้องการของลูกค้า

IPTV

IPTV : Internet Protocal Television

IPTV : Internet Protocal Television

ระบบทีวีที่ส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์

IPTV คือ ระบบโทรทัศน์ที่สามารถทำงานแบบ Interactive ได้ คือผู้ชมสามารถโต้ตอบกลับ ไปยังสถานีส่งได้ซึ่งจะแตกต่างจากระบบโทรทัศน์แบบเก่าที่ไม่สามารถโต้ตอบกลับไปยังสถานี โทรทัศน์ได้ทันท่วงที ตัวอย่างเช่นการดูรายการเกมโชว์ ถ้าเป็นระบบโทรทัศน์ผู้ชมอยากแสดง ความคิดเห็นหรือร่วมสนุกกับทางรายการผู้ชม ต้องโทรศัพท์เข้าไปเพื่อร่วมรายการ แต่ถ้า เป็นระบบ IPTV ผู้ชมสามารถคลิกเมาส์ พิมพ์ข้อความผ่านทางแป้นพิมพ์ หรือจะใช้ระบบ VoIP (Voice Over IP) ในการติดต่อเพื่อร่วมสนุกในรายการเกมโชว์ได้ทันที และผู้ชมยัง สามารถเลือกชมภาพยนต์ได้ตามความต้องการของตัวเอง รวมถึงสามารถเพิ่มฟังก์ชันใน การให้บริการอื่นๆได้เช่น สั่งอาหาร รับชมรายการลิขสิทธิ์แบบ Pay Per Veiw เป็นต้น

IPTV : Internet Protocal Television