Analog Headend
Analog Headend

Analog Headend

ระบบการกระจายสัญญาณทีวีรวม ที่ใช้สำหรับส่งช่องราย การทีวีหลายๆช่องไปยังผู้รับชมปลายทางหลายๆจุดผ่าน ทางสายทวีภายในอาคาร ส่วนใหญ่ใช้กับอาคารสูงที่มีผู้ อาศัยอยู่หลายๆห้องในอาคารเดียวกันเช่น คอนโด อาพาร์ทเมนต์ อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล หรือ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งการที่จะกระจายทีวีใน อาคารเหล่านี้ให้สามารถได้คุณภาพที่ดีต้องอาศัยช่างผู้มี ความชำนาญและอุปกรณ์เครื่องมือวัดมาตราฐานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานและติดตั้งระบบ

Analog Headend

ระบบเสาอากาศรวมรับสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล

ระบบเสาอากาศรวมรับสัญญาณโทรทัศนดิจิตอล สำหรับอาคารสูง

โทรทัศน์ระบบอะนาล็อก หรือ ห้องส่งอะนาล็อกทีวี คือการส่งผ่านของเสียงและวิดีโอ โดยสัญญาณอะนาล็อก สามารถส่งความคมชัดของภาพและเสียงได้ดี แต่การส่งข้อมูล แบบนี้ ปกติแล้วสัญญาณอะนาล็อกจะถูกรบกวนสัญญาณได้ง่ายและยากต่อการบำรุง รักษาเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี หากใช้ระบบอะนาล็อกจะต้องมีช่างผู้ชำนาญการในการดูแล รักษาสัญญาณให้ดีอยู่เสมอ เพื่อความคมชัดของภาพและเสียง