Products

 • Antenna 14E

  • - สามารถรับได้ไกลสูงสุดถึง 90 กิโลเมตร จากสถานีส่ง
  • - ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน ออกแบบให้ความเหมาะสมกับระบบ UHF
  • - ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย
 • Antenna 22E

  • - เหมาะสมกับงานระบบ Cable TV/MATV/CATV
  • - ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน มีโครงสร้างที่แข็งแรง
  • - ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย